Kulturstien

Eg tek gjerne imot grupper som har lyst å komme innom i verkstedet, kanskje kombinert med ein tur på Kulturstein.

Du kan sjå litt frå Kulturstien på TV-Vest her.

Pris for guiding på stien: Kr 500 per time. Heile turen må ein rekne med å bruke 3 timar på, men det er også muleg å berre gå ein del av turen.  Gruppa bør ikkje være større enn 20 personar.
Dette er eit av kunstverka på stien. Frø av linbendel, hogd ut i Iddefjord-granitt.  Av Barbro Raen Thomassen