torsdag 21. februar 2019


                King size


 Denne veka har Katrine og eg kosa oss med å lage digre korger. Eg ville gjerne få brukt opp ein del av all den pila som har samla seg i fryseboksen. Me brukte store treskiver som bunn,  lot stakene bevege seg som dei ville, og pøste på med pil i alle størrelser og fargar.  Korgene fekk bli ganske så organiske i formen.

Mykje klippearbeid inni her.

Dei blei på ein måte "eit par" desse to, men er likevel berre den eine som skal bu her - den største så klart.  Katrine tok si med heim for å vurdere om det blei vedkorg, eller blomsterkorg.  Eg har ennå mykje pil i frysa og vil ikkje bløyte ny før alt er borte - så kanskje eg like godt skal gå igang med ei til

mandag 11. februar 2019


         Lyssiv og grøftekantgras

 Mykje kjekkare å finna materiala som trengs i grøftekanten og ute på marka, enn å kjøre til byen  å handle.
 Ikkje så mykje blomster i hagen enno, så eg måtte til byen likevel. Oppdraget var bordpynt til årsmøte i bondelaget. Ideen var: Inspirasjon til aldri å gje opp kampen mot uønska vekster i landbruket. Høyballane er organiske, lyssiva er surra med ståltråd som ein metafor på "gifta" som overtek beitemarka om ein ikkje er nøye med å få vekk det som ikkje høyrere til.
 "Lyssiv har auka veldig dei siste åra. Menge reknar det nå som det mest problematiske ugraset i beite. 
Derfor har Bioforsk sett i gang eit stort forskningsprosjekt for å finna ut av kva denne endringa skuldast."  Kilde: Norsk Landbruksrådgivingtorsdag 7. februar 2019


             Håpstre   3

 Då er teksten komt på veggen,  og treet fylles med nye blader - plass til mange her. Tanken er at alle som er innom, og har lyst, kan finne "sitt blad" og henge på tre. Kvart nytt blad gjer treet endå vakkrare.